Eksports

Eksports

lv en

Galerija

0 1 2 3 4 5 6 7 8

SKONTO PLAN LTD ilgā pieredze Latvijas tirgū radīja nepieciešamību apgūt jaunus tirgus un citu valstu pieredzi, tādēļ 2008. gadā tika atvērti meitas uzņēmumi Īrijā un Anglijā, kuru galvenais uzdevums ir jaunu klientu piesaiste un vietējā tirgus specifikas pārzināšana. 2010. gada rudenī tika pieņemts lēmums aktīvi strādāt arī Norvēģijā, un 2013. gadā tika atvērts meitas uzņēmums Vācijā.

Līdz šim Skonto Plan Ltd ir realizējis vairākus lielus un mazākus projektus arī citās valstīs - gan Krievijā, gan Rietum- un Ziemeļeiropā.
•    Mūsu spēks ir mūsu komanda, kurai ir uzkrāta liela pieredze un zināšanas inženiertehniskos jautājumos, gan arī katra atsevišķa tirgus pārvaldībā.
•    Mūsu spēks ir ražošana -  visu projektu plānošana un izpilde notiek ciešā mijiedarbībā ar klientu un projektā iesaistītajiem tehniskajiem un administratīvajiem darbiniekiem.
•    Mūsu spēks ir jaunu zināšanu apguve katru dienu, mūsu spēja mainīties līdzi tirgus tendencēm, un klientu vēlmju izpratne.

Darbā ar ārzemju tirgiem uzsvars tiek likts uz precīzu procesu plānošanu un attiecīgās valsts tehnisko prasību izpratni un pārzināšanu,  līdz ar to mēs spējam izpildīt augstās kvalitātes prasības. Īpašs darbs tiek veltīts arī darba drošības jautājumiem un vides risku apzināšanai, jo mums rūp, kas paliek pēc mums.

Katrs mūsu darbinieks, kurš dodas veikt montāžas darbus ārvalstīs, saņem īpašu darba drošības instrukciju un norādes, kas ir jāievēro, jo mums ir svarīgs uzņēmuma darbinieks, uzņēmuma veiksmīga attīstība un virzība katrā valstī, kurā mēs esam.